30 Stycznia, 2015 r, imieniny: Martyna, Maciej, Marcin
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Ukazał się nowy numer Gazety Hajnowskiej - styczeń 2015 r.
 
  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 stycznia 2015 r. o zebraniu wiejskim sołectwa Repczyce dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej
 
  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 stycznia 2015 r. o zebraniu wiejskim sołectwa Dobrowoda dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej
 
  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 stycznia 2015 r. o zebraniu wiejskim sołectwa Pogreby dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej
 
  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E z dnia 23 stycznia 2015 r. o zebraniu wiejskim sołectwa Dasze dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej
 
  ...więcej
20/01/2015 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA OKRES OD 01.01.2015 DO 30.06.2015
 
  ...więcej
OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Kleszczel ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kleszczele w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania zadań.  ...więcej
 
  ...więcej
20/01/2015 Ogłoszenie o cenach i stawkach opłat za wodę i ścieki w 2015 r.
 
Burmistrz Kleszczel podaje do publicznej wiadomości wysokości ceny i stawek opłat na terenie gminy Kleszczele do stosowania przez Wodociągi Podlaskie sp. z o.o., Zaścianki, ul. Usługowa 6, 15 -521 Białystok dla:  ...więcej
19/01/2015 Konkurs dla rodziców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie o Nagrodę w 2 kategoriach: „Najlepsze praktyki w zakresie wspierania rodziców dzieci z niepełnosprawnościami” „Najlepsze praktyki w zakresie godzenia roli rodzica dziecka z niepełnosprawnością z aktywnością zawodową i społeczną” Konkurs ma na celu upowszechnianie i wyróżnianie praktyk likwidujących bariery, jakie stają na przeszkodzie pełnego uczestnictwa rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym i jest organizowany w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego przez Organizatora w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 341
Następne >>

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom