13 Października, 2015 r, imieniny: Edwarda, Mikołaja, Teofila
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów
 
  ...więcej
INFORMACJA
 
Niniejszym informuję, że Gmina Kleszczele planuje ubiegać się, z nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020, o dofinansowanie na zadania polegające na: budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupie i montażu kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek wyrażający chęć uczestnictwa w w/w zadaniach. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.kleszczele.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 4, pok. nr 9 w godz. 730 – 1530.  ...więcej
Z A P R O S Z E N I E Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” serdecznie zaprasza na kolejną turę prac nad Lokalną Strategią Rozwoju.
 
  ...więcej
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce zaprasza do udziału w Narodowej Loterii Paragonowej
 
  ...więcej
Powiat Hajnowski podpisał umowę o współpracy z Urzędem Dzielnicy Berlin - Lichtenberg
 
W dniach 02.10.-04.10. br. w powiecie hajnowskim gościła czteroosobowa delegacja reprezentująca Dzielnicę Berlin – Lichtenberg, której przewodniczył Zastępca Burmistrza Dzielnicy Berlin – Lichtenberg - Andreas Prüfer. Głównym celem wizyty było podpisanie umowy o kontynuowaniu współpracy pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Dzielnicą Berlin – Lichtenberg.  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E - Podaje się do publicznej wiadomości, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016.
 
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kleszczele, a miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 456 zł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (od 1 października 2015 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wyniesie 514 zł netto).  ...więcej
Zakończyła się realizacja projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej”
 
Gdy w XVIII w. ruszyła lokomotywa postępu, równocześnie zrodziła się idea zrównoważonego rozwoju, która w świecie zdominowanym przez rozpędzoną gospodarkę mówiła o konieczność kompromisu pomiędzy potrzebami rozwoju technicznego a środowiska przyrodniczego.   ...więcej
Wrześniowy numer Gazety Hajnowskiej już dostępny
 
  ...więcej
Trwa Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015!
 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków: 5 listopada 2015 r., do godziny 12.00. Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2016 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2015 roku, do godziny 12.00. Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.  ...więcej
Ministerstwo Pracy i Polityki Spłeczenej ogłosiło konkurs NA WYBÓR ORGANIZACJI PARTNERSKICH O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM LUB PONADREGIONALNYM
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020[1] (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskimlub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 415
Następne >>

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom