23 Października, 2017 r, imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Informacja o zmianie nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach na ulicę Henryka Sienkiewicza.
 
Uprzejmie informuję, że z dniem 9 lipca 2017 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XVII/155/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2525). Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744). Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach na ulicę o nazwie Henryka Sienkiewicza.   ...więcej
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kleszczele położonych w obrębach geodezyjnych: Kleszczele (dz. nr: 2778/6 i 2778/10), Dobrowoda (dz. nr:815/1, 815/3, 815/7, 815/9, 815/13, 2721/11 i 2721/13), Toporki (dz. nr 1040). Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 4, pok. nr 8.   ...więcej
Konsultacje gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 
Zaproszenie do konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.  ...więcej
XXVI Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień 2017”
 
27 października 2017 r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach, ul. 1-go Maja 19 godz. 17.00 Koncert zespołów: „Barwinok” (Grodno), „Kubańska bandura” z Krasnodaru, „Mikstura” (Kleszczele).   ...więcej
Bezpłatne badania tomografii komputerowej klatki piersiowej i płuc
 
Bezpłatne badania tomografii komputerowej klatki piersiowej i płuc w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych p.n. WCZESNE WYKRYWANIE RAKA PŁUC finansowane w całości przez Ministerstwo Zdrowia  ...więcej
INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Burmistrz Kleszczel zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017 roku Rada Miejska w Kleszczelach podjęła Uchwałę Nr XVII/158/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2474). W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2017 roku w gminie Kleszczele będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:  ...więcej
Dodatkowe biuro Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach.
 
W związku z tworzeniem od dnia 01 września 2017r Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informujemy, że w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku   ...więcej
Informacje o planowanych wyłączeniach prądu
 
PGE Dystrybucja SA Białystok - Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu  ...więcej
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulturyj wśród mieszkańców Gminy Kleszczele w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z
 
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania zadań.   ...więcej
Kampania edukacyjna pod hasłem „Liczy się każde opakowanie”
 
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin zwanego Systemem Zbiórki Opakowań PSOR  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 381
Następne >>

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom