20 Luty, 2019 r, imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Dostępny jest Twój e-PIT – rozliczenie nigdy nie było tak proste
 
Od piątku 15 lutego na Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl) czekają gotowe zeznania podatkowe tych podatników, którzy w tym roku rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Twój e-PIT to rewolucja podatkowa, ponieważ po raz pierwszy to urzędy skarbowe były zobowiązane do przygotowania naszych zeznań podatkowych.  ...więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
  ...więcej
MOKSiR zaprasza
 
"Taniec jest jak muzyka lub malarstwo: nie ma celu. Ale czy możemy żyć bez tańca? Nie. Tak samo, jak nie możemy żyć bez sztuki. To jest powietrze, którym oddychamy. Dlaczego chcemy malować, dlaczego chcemy tańczyć. Dlaczego chcemy robić coś po nic? Dlaczego chcemy kochać? Bo tylko wtedy nasze życie jest pełne. Taniec jest więc językiem duszy, pozwala wyrazić czystą radość życia. W tańcu nie ma żadnych ograniczeń." Zatem zapraszamy do TAŃCA!  ...więcej
Rekrutacja do Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020
 
Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.   ...więcej
Zasady przyjęć do I klasy Szkoły Podstawowej w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020
 
  ...więcej
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.
 
  ...więcej
GUS informuje - Społeczne badania ankietowe w 2019 r.
 
Statystyka publiczna od lat realizuje społeczne badania ankietowe. Na terenie województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania przeprowadzane są w wylosowanych gospodarstwach domowych. Szczegóły dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych, w tym również wzory legitymacji ankieterów oraz formularzy badań można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego  ...więcej
Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego – oferta dla producentów. Zgłoś się do współpracy!
 
Samorząd województwa podlaskiego zaprasza do udziału w wojewódzkiej akcji identyfikacji producentów w ramach Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Identyfikacja prowadzona jest za pośrednictwem ankiety on-line, którą wypełniają bezpośrednio zainteresowani producenci.  ...więcej
O G Ł O S Z E N I E
 
INFORMUJE SIĘ PRODUCENTÓW ROLNYCH , IŻ W 2019 ROKU MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZAKUPIONEGO I WYKORZYSTANEGO DO UPRAW ROLNYCH ORAZ CHOWU I HODOWLI BYDŁA. WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (faktury VAT za zakup oleju napędowego za okres od 1.08.2018r. do 31.01.2019r. oraz dokument wydany przez kierownika ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła według stanu na dzień 31.12.2018) NALEŻY SKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r.  ...więcej
INFORMACJA O KONTROLACH W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.
 
Burmistrz Kleszczel informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania w przepisach odrębnych.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 449
Następne >>

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom