25 Września, 2018 r, imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Ogłoszenie z dnia 6 września 2018 r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczele
 
Ogłoszony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczele położonych w obrębach geodezyjnych: Kleszczele (działka nr 1851/37), Dobrowoda, m. Repczyce (działki pod zabudowę rekreacyjną: 2721/2, 2721/4, 2721/5, 2721/7 oraz działki pod zabudowę rekreacyjną lub mieszkaniową, pensjonatową: 691/7, 764/6). Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 4, pok. nr 8.   ...więcej
MOKSIR zaprasza
 
  ...więcej
 
  ...więcej
Pomoc suszowa na hektar
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13r ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 26.09.2018 r. do dnia 17.10.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy.  ...więcej
OGŁOSZENIE
 
Podaje się do publicznej wiadomości, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kleszczele, a miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 514 zł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wyniesie 528 zł netto). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy składać w terminie od 1 września 2018 r. : 1) do 15 września 2018 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 2) do 15 października 2018 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;  ...więcej
Punkty informacyjno-doradcze LGD - 20 WRZEŚNIA W KLESZCZELACH
 
  ...więcej
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE KLESZCZELE
 
  ...więcej
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
 
  ...więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
  ...więcej
REPORTAŻ ZE SKOKÓW - W Kleszczelach ekipa skoczków z Bielska-Białej uczciła setną rocznicę odzyskania niepodległości
 
Tłum mieszkańców, biało-czerwona oprawa lądowania, podlaskie przyjęcie i podróż w strażackiej eskorcie przez ulice miasteczka – w Kleszczelach odbyła się akcja 100 skoków na 100-lecie Niepodległości.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 427
Następne >>

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom