11 Grudnia, 2018 r, imieniny: Waldemar, Damazy
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
III BIEG KRÓLEWSKI NA 10 KM i 1,5 KM ODBĘDZIE SIE 11 SIERPNIA 2018 R.
 
Zapraszamy na Bieg do Kleszczel 11.08.2018 godz start 13.00 10 km od 16 lat i starsi 1,5 km młodzież do 16 lat. Piękne medale dla wszystkich uczestników, koszulka, obiad w szkolnej stołówce, piękna trasa ZAPISY, REGULAMIN I TRASA BIEGU   ...więcej
INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU PRZEZ GMINĘ KLESZCZELE POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU.
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy są zobowiązane osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych.  ...więcej
PAKIET DLA ŚREDNICH MIAST - NABÓR ROZPOCZĘTY
 
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w „Pakiecie dla średnich miast” – jednym z projektów strategicznych realizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w 2018 roku w jeszcze większym niż dotychczas zakresie oferuje narzędzia rozwoju inwestycji prywatnych w miastach średnich. „Pakiet dla średnich miast” opiera się na dwóch filarach niezbędnych dla trwałego i stabilnego rozwoju każdego miasta: z jednej strony jest to wsparcie inwestycji publicznych podejmowanych przez samorządy, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  ...więcej
WYNIKI Konkurs rowerowy dla mieszkańców woj. podlaskiego
 
  ...więcej
INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BUDOWLANYMI I ROZBIÓRKOWYMI
 
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczele odpady budowlane powstałe w ramach prowadzonego remontu, czy budowy należy zagospodarowywać we własnym zakresie lub w oparciu o indywidualne zlecenia firmie uprawnionej do odbioru tego typu odpadów. Nie można ich wyrzucać do zwykłego pojemnika ponieważ nie są to odpady komunalne.   ...więcej
Stypendia są dla każdego - kampania informacyjna o stypendiach dla uczniów i studentów
 
Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? Masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! W bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 9000 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów! Fundacja Dobra Sieć od 9 lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o wszystkich programach stypendialnych, w tym oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych, staży oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, osób utalentowanych artystycznie lub sportowo.  ...więcej
OGŁOSZENIE
 
Podaje się do publicznej wiadomości, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kleszczele, a miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 514 zł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wyniesie 528 zł netto). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy składać w terminie od 1 września 2018 r. : 1) do 15 września 2018 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 2) do 15 października 2018 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;  ...więcej
Jest już aplikacja „Questy – wyprawy odkrywców”. Zainstaluj i zwiedzaj!
 
Chcesz poznać sekrety i sekreciki regionu a jednocześnie fajnie spędzić czas? Zapraszamy na poszukiwanie skarbów ukrytych gdzieś na questowych trasach. Z myślą o tegorocznym sezonie turystycznym Starostwo Powiatowe w Hajnówce zaktualizowało trasy questowe udostępnione również w aplikacji „Questy – wyprawy odkrywców”. Wystarczy zainstalować ją w telefonie i ruszamy! Należy uważnie czytać rymowane wierszyki, ponieważ quetowe trasy nie są oznakowane. Przemierza się je na podstawie informacji zawartych  ...więcej
Ważne dla rolników zawierających z pomocnikami umowy o pomocy przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich
 
Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.  ...więcej
Ogłoszenie
 
  ...więcej
Pokazano 11 - 20 z 427
<< Poprzednie   Następne >>

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom