20 Października, 2018 r, imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
OGŁOSZENIE
 
Podaje się do publicznej wiadomości, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019. Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kleszczele, a miesięczny dochód na jednego członka rodziny ucznia nie przekracza kwoty 514 zł w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wyniesie 528 zł netto). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz załącznikami należy składać w terminie od 1 września 2018 r. : 1) do 15 września 2018 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 2) do 15 października 2018 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych;  ...więcej
Punkty informacyjno-doradcze LGD - 20 WRZEŚNIA W KLESZCZELACH
 
  ...więcej
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE KLESZCZELE
 
  ...więcej
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
 
  ...więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
  ...więcej
REPORTAŻ ZE SKOKÓW - W Kleszczelach ekipa skoczków z Bielska-Białej uczciła setną rocznicę odzyskania niepodległości
 
Tłum mieszkańców, biało-czerwona oprawa lądowania, podlaskie przyjęcie i podróż w strażackiej eskorcie przez ulice miasteczka – w Kleszczelach odbyła się akcja 100 skoków na 100-lecie Niepodległości.  ...więcej
List Prezesa KRUS do Rolników i Dzieci - W trosce o bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych
 
  ...więcej
III BIEG KRÓLEWSKI NA 10 KM i 1,5 KM ODBĘDZIE SIE 11 SIERPNIA 2018 R.
 
Zapraszamy na Bieg do Kleszczel 11.08.2018 godz start 13.00 10 km od 16 lat i starsi 1,5 km młodzież do 16 lat. Piękne medale dla wszystkich uczestników, koszulka, obiad w szkolnej stołówce, piękna trasa ZAPISY, REGULAMIN I TRASA BIEGU   ...więcej
INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU PRZEZ GMINĘ KLESZCZELE POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU.
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy są zobowiązane osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych.  ...więcej
PAKIET DLA ŚREDNICH MIAST - NABÓR ROZPOCZĘTY
 
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w „Pakiecie dla średnich miast” – jednym z projektów strategicznych realizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w 2018 roku w jeszcze większym niż dotychczas zakresie oferuje narzędzia rozwoju inwestycji prywatnych w miastach średnich. „Pakiet dla średnich miast” opiera się na dwóch filarach niezbędnych dla trwałego i stabilnego rozwoju każdego miasta: z jednej strony jest to wsparcie inwestycji publicznych podejmowanych przez samorządy, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw.  ...więcej
Pokazano 11 - 20 z 433
<< Poprzednie   Następne >>

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom