22 Maja, 2018 r, imieniny: Julia, Wiesława, Helena
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
 
  ...więcej
INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU PRZEZ GMINĘ KLESZCZELE POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU.
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy są zobowiązane osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych.  ...więcej
INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BUDOWLANYMI I ROZBIÓRKOWYMI
 
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczele odpady budowlane powstałe w ramach prowadzonego remontu, czy budowy należy zagospodarowywać we własnym zakresie lub w oparciu o indywidualne zlecenia firmie uprawnionej do odbioru tego typu odpadów. Nie można ich wyrzucać do zwykłego pojemnika ponieważ nie są to odpady komunalne.   ...więcej
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 
Ogłoszony został siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kleszczele położonych w obrębach geodezyjnych: Kleszczele (działki pod zabudowę mieszkaniową: 2778/6 i 2778/10), Dobrowoda (działki rolne z możliwością zabudowy mieszkaniowej: 815/7, 815/13). Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 4, pok. nr 8.  ...więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zielonki „na pniu”
 
Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż zielonki „na pniu” w 2018 r. z działek zlokalizowanych na terenach Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, o łącznej powierzchni 22,85 ha.  ...więcej
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
Burmistrz Kleszczel zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Sprzedaż drzew na pniu". 1. Przedmiotem oferty jest sprzedaż drzew, wycinka drzew do poziomu gruntu, zabranie kłody i gałęzi.  ...więcej
Ogłoszenie
 
  ...więcej
Lokalny Konkurs Grantowy
 
  ...więcej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania wartościowych przedsięwzieć w zakresie kultury wśród mieszkańców gminy w 2018 r.
 
  ...więcej
TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 415
Następne >>

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom