20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH  I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KLESZCZELE NA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.06.2019 R.   Rodzaj odpadu M  ...więcej
2018-12-28 19:19:35


Informacja o sposobie postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi
INFORMACJA O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BUDOWLANYMI  I ROZBIÓRKOWYMI. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczele odpady budowlane powstałe w ramach prowadzonego remontu, czy budowy należy zagospodarowywać   ...więcej
2018-05-17 10:32:42


INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU PRZEZ GMINĘ KLESZCZELE POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy są  ...więcej
2018-05-17 10:26:01


AZBEST
INFORMACJA  W związku z ogłoszonym naborem wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku niniejszym informuję, że wnioski o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Kleszczele na usuwanie z obiektów budowlanych w  ...więcej
2014-07-07 12:10:36


07/02/2013 Informacja o odbiorze odpadów na terenie gminy Kleszczele
CO CZEKA MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZELE?   Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951). Mieszkańcy gminy nie będą musieli zawierać indywidualnych u  ...więcej
2013-02-07 08:58:47


07/02/2013 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI.
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI    Lp. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imę, nazwisko i adres przedsiębiorcy   ...więcej
2013-02-07 08:32:58


WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.
WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ  Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:  1. Pełną nazwę firmy, ozna  ...więcej
2012-02-03 13:07:49


Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
______________________________________________________Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaobwieszczenia z 2007 r.obwieszczenia z 2008 r.obwieszczenia z 2009 r.obwieszczenia z 2010 r.obwieszczenia z 2011 r.obwieszc  ...więcej
2011-07-11 11:08:43


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
__________________________________________Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Karta informacyjna przedsięwzięcia  Postępowanie prowadzi i informacj  ...więcej
2011-05-27 11:08:42


Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
________________________________________________________________ Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów  z terenu nieruchomości.    Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy: - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew  ...więcej
2011-05-12 10:26:19

Pokazano 1 - 10 z 11
następne

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom