20 Luty, 2019 r, imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Fundusz sołecki»
Fundusz sołecki na 2013 rok

Fundusz sołecki na 2013 rok

 Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz na podstwie uchwały Nr XI/77/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie funduszu sołeckiego w budżecie gminy w 2013 roku niniejszym informuję, że na 2013 r. na realizację funduszu sołeckiego zostały określone środki.

Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego jest złożenie wniosku w terminie do 30 września 2012 r.

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie zadań przewidzianych do realizacji w danym sołectwie wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem.

 

Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców na 30.06.2012 r.

uwagi

Biała Straż

27

5574,12

Dasze

244

10902,86

Dobrowoda

230

10559,08

Gruzka

54

6237,22

Kuraszewo

55

6261,78

Pogreby

76

6777,46

Policzna

157

8766,49

Piotrowszczyzna

29

5623,32

Repczyce

48

6089,89

Saki

135

8226,26

Suchowolce

133

8177,15

Toporki

111

7636,92

Zaleszany

64

6482,78

Żuki

47

6065,33

Ogółem:

1410

103.380,66

 
 Kleszczele dn. 24 lipca .2012 r.

  Burmistrz Kleszczel

  /-/ mgr inż. Irena Niegierewicz

FUNDUSZ SOŁECKI W 2012 ROKU

Wieś

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2011

Kwota na poszczególne sołectwa

Biała Straż

27

 4 889 zł

Dasze

245

 9 584 zł

Dobrowoda

222

 9 089 zł

Gruzka

56

  5 514 zł

Kuraszewo

57

 5 535 zł

Piotrowszczyzna

29

 4 932 zł

Repczyce

51

 5 406 zł

Pogreby

73

 5 880 zł

Policzna

159

 7 732 zł

Saki

136

  7 237 zł

Suchowolce

142

 7 366 zł

Toporki

116

 6 806 zł

Zaleszany

67

 5 751 zł

Żuki

52

 5 428 zł

Ogółem

1432

 91 149 zł

 

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom