20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Inspekcja weterynaryjna»
INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

 Informacja

  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

W HAJNÓWCE

 Wymagania dotyczące nadzoru nad ubojem cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz w gospodarstwach na użytek własny

- hodowca przed ubojem ma obowiązek zgłosić osobiście fakt uboju do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce, wypełniając odpowiedni formularz;

- po uboju materiał szczególnego ryzyka ( SRM ) należy umieścić w oznakowanym pojemniku i przekazać do utylizacji dla wskazanej w wykazie firmy transportowej lub utylizacyjnej;

- hodowca ma obowiązek przechowywania dokumentacji z przekazania do utylizacji materiału szczególnego ryzyka (SRM);

- po weryfikacji danych z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii może dokonać  kontroli w gospodarstwie w celu stwierdzenia prawidłowości dotyczących zgodnego z przepisami zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka ( SRM );

- w razie stwierdzenia uchybień, wdraża się postępowanie karne.

 Powiatowy Lekarz Weterynarii

 w Hajnówce

Jan Dynkowski

Materiał szczególnego ryzyka ( SRM ) 

Tabela nr 1

                                   SRM

 Bydło

Owce i kozy

 do 6 miesięcy

 do 12 miesięcy

 od 12 miesięcy

Czaszka – łącznie z mózgiem i oczami

 

 

SRM

Migdałki

M

 

SRM

Jelita – od dwunastnicy do odbytnicy

SRM

 

 

Jelito biodrowe ( kręte)

 

SRM

SRM

Śledziona

 

SRM

SRM

Krezka

SRM

 

 

Rdzeń kręgowy

 

 

SRM

Stałe UPPZ * powstające przy uboju   i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM

SRM

SRM

SRM

  * uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego

Firmy zarejestrowane do utylizacji i transportu materiału szczególnego ryzyka – SRM 

Tabela nr 2

 

Firma

Adres

 Kontakt

Utylizacja

 „ EKO-STOK”

Spółka z o.o.

 Górskie Ponikły-Stok 50;

 18-312 Rutki Kossaki

( 86 ) 271 04 91

zakład przetwórczy

kategorii 1

Firma

Adres

Kontakt

Transport

 MPO

Spółka z o.o. 

 ul. 27 Lipca 62 

 15-950 Białystok

 ( 08 ) 676 83 00

 ( 08 ) 676 83 50

transport ubocznych produktów poch. zwierzęcego;

 kat 1, 2 i 3

 Usługi

Transportowe

Joanna Urbańska

 ul. 11-go listopada 7B/4;

 18-312 Rutki Kossaki


transport ubocznych

 produktów poch. zwierzęcego

 „ EKO-STOK”

Spółka z o.o. 

 Górskie Ponikły-Stok 50;

 18-312 Rutki Kossaki

( 86 ) 271 04 91

transport ubocznych   produktów poch. zwierzęcego

Usługi Transportowe

Adam Godlewski;

 Pęsy Lipno 9;

 18-312 Rutki

 

transport ubocznych   produktów poch. zwierzęcego;


Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom