20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«System gospodarowania odpadami»
INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Burmistrz Kleszczel zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017 roku Rada Miejska w Kleszczelach podjęła Uchwałę Nr XVII/158/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2474).

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2017 roku w gminie Kleszczele będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:


  •    odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany:

- na nieruchomości zamieszkałej do 5 osób - 17,00 zł miesięcznie za osobę,

- od 6 i kolejnej osoby zamieszkałej – 2,00 zł miesięcznie za osobę.

  •  odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- na nieruchomości zamieszkałej do 5 osób - 8,50 zł miesięcznie za osobę,

- od 6 i kolejnej osoby zamieszkałej – 1,00 zł miesięcznie za osobę.


Terminy wznoszenia opłat oraz numer konta, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.


Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.


W związku z powyższym zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości  zawiadomienia o wysokości opłaty obowiązującej od 1 lipca 2017 roku.


W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 Jednocześnie przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (w związku z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Burmistrz Kleszczel

mgr inż. Aleksander Sielicki


« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom