20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.    Burmistrz Kleszczel informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.   ...więcej
2017-01-03 23:43:57


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KLESZCZELE NA OKRES OD 01.01.2017 r. DO 30.06.2017 r.   ...więcej
2017-01-03 23:39:51


Informacja o osiągniętych przez gminę Kleszczele wymaganych poziomach recyklingu
Informacja o osiągniętych przez gminę Kleszczele wymaganych poziomach recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeka  ...więcej
2014-02-10 13:38:07


Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne
Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kleszczele. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593) w przetargu nieog  ...więcej
2014-02-10 12:33:41


13/11/2013 Opłaty za odpady komunalne - II rata
OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE    Niniejszym informuję, że II ratę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do 15 grudnia 2013 r. za miesiące: październik, listopad, grudzień w wysokości:- przy selektywnej zbiórce odpadów: 6,50 zł x ilość   ...więcej
2013-11-22 08:00:17


27/08/2013 OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE
 OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE         Niniejszym informuję, że pierwszą ratę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do 15 września 2013 r. za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień w wysokości:- przy selektywnej zbiórce odpadów: 6,50  ...więcej
2013-08-27 09:37:58


Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji
   ...więcej
2013-07-26 08:58:00


Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Jak za darmo pozbyć się zużytych baterii, akumulatorów, świetlówek, przeterminowanych leków czy starych opon??Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – “PSZOK”, znajdują się przy: – ul. Stacja Kolejowa 8 - ZUŻYTE OPONY pun  ...więcej
2013-07-22 09:01:27


sposób segregacji odpadów
SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW - POBIERZ   ...więcej
2013-07-04 12:46:43


Informacja dla mieszkańców o systemie gospodarowania odpadami
    Informacja dla mieszkańców Gminy Kleszczele    Od 1 lipca 2013 roku gmina zobowiązana będzie do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę. Opłaty pobierane będą od wszy  ...więcej
2013-05-21 11:47:15

Pokazano 11 - 20 z 20
poprzednie     

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom