20 Luty, 2019 r, imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version

Zasady przyjęć do I klasy Szkoły Podstawowej w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020
Zasady przyjęć do I klasy Szkoły Podstawowej w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020Do klas I przyjmowane są: -dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,-dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodz  ...więcej
2019-02-08 15:10:12


Rekrutacja do Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020
Zasady rekrutacji do Przedszkola w Kleszczelach  na rok szkolny 2019/2020Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola w Kleszczelach na rok szkolny 2019/2020 przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu i prowadzone jest wyłącznie na wniosek rodziców/  ...więcej
2019-02-08 15:00:54


„Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie podlaskim”Szkolenie odbędzie się 19 lutego o godz. 9.00 w lokalu „Wrota Lasu” Hajnówka ul. Piłsudskiego 14.Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do   ...więcej
2019-01-21 08:29:42


BURMISTRZ KLESZCZELzaprasza na uroczystość obchodów73 ROCZNICY PACYFIKACJI WSI ZALESZANY, która odbędzie się29 stycznia 2019 r. o godz. 12.00Program obchodów 12.00  Przywitanie uczestników uroczystości przez Aleksandra Sielickiego – Burmistrz  ...więcej
2019-01-18 08:13:57


INFORMACJA O KONTROLACH W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.
INFORMACJA O KONTROLACH W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ.     Burmistrz Kleszczel informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) obowiązkiem  ...więcej
2019-01-17 14:58:00


OGŁOSZENIEINFORMUJE SIĘ PRODUCENTÓW ROLNYCH , IŻ W 2019 ROKU MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZAKUPIONEGO I WYKORZYSTANEGO DO UPRAW ROLNYCH ORAZ CHOWU I HODOWLI BYDŁA.WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (  ...więcej
2019-01-14 08:45:00


I N F O R M A C J A Uprzejmie informuję, że w dniach 7 i 8 stycznia 2019 r. Urząd Miejski w Kleszczelach będzie nieczynny. Kleszczele, 3 stycznia 2019 r.Burmistrz/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki   ...więcej
2019-01-04 08:58:31


Informacja dla uczestników projektu pn. INSTALACJE SOLARNE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZELE"
  Klauzula informacyjna (dot. przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy w związku z realizacją projektu pn. „INSTALACJE SOLARNE NA POTRZEBY MIESZKAŃCÓW GMINY KLESZCZELE”) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólne  ...więcej
2018-12-28 14:48:51


Zakup kontenerów na odpady w ramach realizacji zadania
Zakup kontenerów na odpady w ramach realizacji zadania „Wyposażenie obiektów społeczno-kulturalnych poprzez zakup kontenerów na odpady” z Programu Odnowy Wsi Województwa PodlaskiegoW ramach umowy Nr ROR VII.0103.3.43.2018 zawartej w  ...więcej
2018-10-26 08:40:24


Spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska dotyczące programu Czyste powietrzeodbędzie się 2 października 2018 r. o godz. 18:00w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach.Program Czyste Powietrze to kompleksowy program, któ  ...więcej
2018-09-28 14:06:16

Pokazano 1 - 10 z 187
następne

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom