24 Kwietnia, 2018 r, imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Ogłoszenia, Informacje»
Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ORZEŁ Kleszczele
na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2017 r."


W dniu 10 lipca 2017 r. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Kleszczele złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2017 r." w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy w 2017 r., w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

Złożona oferta jest zgodna z priorytetami zawartymi w uchwale Nr XIII/111/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/154/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 czerwca 2017 r.

Uznając celowość realizacji tego zadania, podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemne do dnia 17 lipca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod adresem: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4 lub e-mailem na adres kleszczeleum@fr.pl.
Z treścią oferty można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 w pokoju nr 7.

Kleszczele, dnia 10 lipca 2017 r.

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki


 uproszczona oferta ULKS_2017.pdf
« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom