20 Października, 2018 r, imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
«Ogłoszenia, Informacje»
Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie
na realizację zadania publicznego pn. "Chełmsko – Podlaskie Studia Historyczne"


W dniu 29 listopada 2017 r. Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Chełmsko – Podlaskie Studia Historyczne" w zakresie wspierania przedsięwzięć o charakterze lokalnym z zakresu kultury, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Złożona oferta jest zgodna z priorytetami zawartymi w uchwale Nr XIII/111/2016 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/154/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 czerwca 2017 r.

Uznając celowość realizacji tego zadania, podaje się ofertę do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemne do dnia 6 grudnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach pod adresem: 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 4 lub e-mailem na adres kleszczeleum@fr.pl.
Z treścią oferty można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4 w pokoju nr 7.Kleszczele, dnia 29 listopada 2017 r.

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki


Oferta do pobrania« powrót

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom