20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY- Podanie o wydanie zaświadczenia - Dokument tożsamości ze zdjęciem OPŁATY17 zł zaświadczenie MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓWEwidencja Ludności , pok  ...więcej
2011-04-27 12:55:34


WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCHWYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWYDowody osobiste wydawane po raz pierwszy i tymczasowe dowody osobiste:- wypełniony wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość. - dwa aktualne zdjęcia /lewy pół-profil/, na pa  ...więcej
2011-04-27 14:04:37


ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWYZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWYWYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:Prawidłowo i czytelnie wypełnione druki meldunkowe: "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego",  Dowód osobisty. Książeczka wojskowa /  ...więcej
2011-04-27 12:56:19


WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO, CZASOWEGO LUB CZASOWO ZA GRANICĘ
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO, CZASOWEGO LUB CZASOWO ZA GRANICĘ.WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY: Prawidłowo wypełniony druk " Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowe  ...więcej
2011-04-27 12:58:03


WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ
WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄWYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:Podanie o wymeldowanie osoby. Decyzja na mieszkanie, akt notarialny w zależności od tytułu własności. Wyrok rozwodowy /do wglądu/ jeżeli dotyczy rozwiedzionego  ...więcej
2011-04-27 12:57:13


NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
NADANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO .WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:Wniosek o nadanie obywatelstwa. Poświadczona urzędowo kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy. Poświadczona urzędowo kopia karty stałego poby  ...więcej
2011-04-27 12:59:05


ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO
ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGOWYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wniosek o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego Oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego Dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub pr  ...więcej
2011-04-27 13:45:48


ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA LUB IMIENIA ALBO NAZWISKA
ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA LUB IMIENIA ALBO NAZWISKAZmiana imienia lub nazwiska może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, a w szczególności gdy wnioskodawca nosi imię lub nazwisko: ośmieszające, nie licujące z godnością człowieka,  ma formę imienia lub brz  ...więcej
2011-04-27 13:49:41


UDZIELANIE INFORMACJI ADRESOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI ADRESOWYCHWYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWYWniosek o udostępnienie danych osobowych OPŁATYOpłata skarbowa : Informacja 17.00 zł MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓWEwidencja Ludności , pokój nr 3, tel. 6818004 wewn. 22TERMIN I SPOSÓB  ...więcej
2011-04-27 13:54:42

Pokazano 1 - 9 z 9

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom