20 Stycznia, 2019 r, imieniny: Fabian, Sebastian
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version

WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA POTRZEBNEGO DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGO
WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA POTRZEBNEGO DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGOWYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Skrócony odpis aktu urodzenie ( wszyscy zamierzający zawrzeć małżeństwo Wdowa, wdowiec- skrócony odpis aktu zgonu współmałż  ...więcej
2011-04-27 17:20:17


WYDAWANIE ODPISÓW Z AKTÓW MAŁŻEŃSTW
WYDAWANIE ODPISÓW Z AKTÓW MAŁŻEŃSTWWYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIE SPRAWYDowód osobisty ( do wglądu )  Podanie OPŁATYSkrócony odpis aktu małżeństwa - opłata skarbowa - 22,00 zł  Zupełny odpis aktu małżeństwa - opłata skarbowa – 33,00zł        Ni  ...więcej
2011-04-27 15:16:29


ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Skrócony odpis aktu urodzenia ( nie składają osoby, jeżeli ich akt ich        urodzenia został sporządzony w urzędzie sta  ...więcej
2011-04-27 17:22:05


SPORZĄDZENIE AKTÓW URODZEŃ NOWONARODZONYM DZIECIOM
  SPORZĄDZENIE AKTÓW URODZEŃ NOWONARODZONYM DZIECIOM DZIECI URODZONE Z MAŁŻEŃSTWA WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców. 2. Dowody osobis  ...więcej
2011-04-27 17:23:06


PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU DZIECKA
PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU DZIECKA WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Dowody osobiste rodziców. Akt urodzenia dziecka. OPŁATY  bezpłatnie MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 3,  ...więcej
2011-04-27 17:27:23


OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI
OŚWIADCZENIE O NADANIU DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Dowody osobiste matki dziecka i jej męża. Akt urodzenia dziecka. Akt małżeństwa matki dziecka. OPŁATY bezpłatnie MIEJSCE   ...więcej
2011-04-27 17:29:47


OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA ( IMION ) DZIECKA
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE IMIENIA ( IMION ) DZIECKA WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Dowody osobiste rodziców. Akt urodzenie dziecka.       OPŁATY Opłata skarbowa 11,00 zł       MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW   ...więcej
2011-04-27 22:03:29


OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA.
OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO  PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Dowód osobisty  Akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrok rozwodowy i akt małżeństwa.    ...więcej
2011-04-27 21:59:49


ZAŚWIADCZENIE O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
ZAŚWIADCZENIE O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Podanie  Skrócony odpis aktu urodzenia - wszyscy  Rozwiedziona, rozwiedziony -skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o  ...więcej
2011-04-27 21:56:44


SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU
 SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Karta zgonu. Dowód osobisty osoby zmarłej. Do wglądu - dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon. OPŁATA bezpłatnie        MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW   ...więcej
2011-04-27 21:55:28

Pokazano 1 - 10 z 13
następne

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom