24 Września, 2017 r, imieniny: Dora, Gerard, Teodor
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej polska wersja english version
Informacja o zmianie nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach na ulicę Henryka Sienkiewicza.
 
Uprzejmie informuję, że z dniem 9 lipca 2017 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XVII/155/2017 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2525). Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744). Powyższą uchwałą dokonano zmiany nazwy ulicy Generała Świerczewskiego w Kleszczelach na ulicę o nazwie Henryka Sienkiewicza.   ...więcej
Ogłoszenie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach
 
W dniu 18 września 2017 r. odbędą się obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach.  ...więcej
Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017/2018
 
Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.  ...więcej
Bezpłatne badania tomografii komputerowej klatki piersiowej i płuc
 
Bezpłatne badania tomografii komputerowej klatki piersiowej i płuc w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych p.n. WCZESNE WYKRYWANIE RAKA PŁUC finansowane w całości przez Ministerstwo Zdrowia  ...więcej
Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
 
PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI , ŻE WYPEŁNIONE WNIOSKI O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (faktury VAT za zakup oleju napędowego za okres od 1.02.2017r. do 31.07.2017r.) NALEŻY SKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r.   ...więcej
INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) Burmistrz Kleszczel zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2017 roku Rada Miejska w Kleszczelach podjęła Uchwałę Nr XVII/158/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2474). W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2017 roku w gminie Kleszczele będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:  ...więcej
Konkurs na zastępstwo na stanowisko Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD
 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” ogłasza powtórny konkurs na zastępstwo na stanowisko Specjalista ds. realizacji zadań z zakresu funkcjonowania LGD  ...więcej
Dodatkowe biuro Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Olsztynie Filii w Suwałkach.
 
W związku z tworzeniem od dnia 01 września 2017r Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informujemy, że w siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku   ...więcej
Informacje o planowanych wyłączeniach prądu
 
PGE Dystrybucja SA Białystok - Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu  ...więcej
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kulturyj wśród mieszkańców Gminy Kleszczele w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z
 
Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury wśród mieszkańców gminy w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie wspierania zadań.   ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 382
Następne >>

Urząd Miasta i Gminy w Kleszczelach - www.kleszczele.pl, Kleszczele, samorząd, województwo podlaskie, gmina kleszczele, powiat hajnowski, gmina, miasto Kleszczele, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Lublin, Hajnówka, Radom